Ako postupovať k certifikácii

K získaniu certifikátu ECDL vedú nasledovné 4 kroky

1.   Vyberte si Profil alebo konkrétne moduly

Zvoľte si niektorý z odporúčaných profilov ECDL (digitálna gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť) alebo konkrétne moduly tak, aby plne zodpovedali vašim osobným cieľom, profesionálnej kariére alebo študijným potrebám.

K rozhodnutiu vám pomôže:
návod Ako vyberať moduly a zostaviť profil  vo svete práce
prehľad znalostí a zručností, ktoré sú obsahom konkrétnych certifikačných skúšok  Moduly - Sylaby

2.   Pripravte sa


V systéme ECDL nie je predpísaná povinnosť absolvovať akúkoľvek prípravu. Ak ste pripravený/á, môžete sa prihlásiť na testy. Či je rozsah vašich vedomostí dostatočný si overte voči sylabom príslušných modulov. Ak vaše vedomosti a zručnosti potrebujete doplniť, môžete tak urobiť samoštúdiom, konzultáciami alebo prostredníctvom kurzu. V prípade, že ste sa rozhodli pre kurz, odporúčame vám obrátiť sa priamo na Akreditované testovacie centrum ECDL, ktoré vám vhodný kurz ponúkne alebo vám odporučí iné vzdelávacie centrum (napr. bližšie k vášmu bydlisku).
Študijná literatúra nie je predpísaná.
Garant systému ECDL nestanovuje žiadne podmienky na vzdelávanie vedúce k získaniu znalostí a zručností potrebných k úspešnému vykonaniu testov ECDL.

Odporúčané študijné materiály
Akreditované testovacie centrá

3.   Potvrďte svoje vedomosti


V prípade, že ste pripravený/á, nájdite si akreditované testovacie centrum (ATC), ktoré poskytuje možnosť skúšok v lokalite vhodnej pre vás. Registrácia prebeha na základe zakúpenia Indexu ECDL. Informácie o termínoch skúšok a cenách získate priamo v ATC. Skúšky môžete robiť postupne v priebehu dlhšieho obdobia, napr. štúdia.

Pred skúškou si nezabudnite pozrieť:

Pravidlá pre skúšky ECDL
Ukážkové testy
Aktuálne vyhlásené terminy testovania

4.   Požiadajte o certifikát


O vydanie ICDL Profile Certificate môžete požiadať po ľubovoľnom počte úspešne absolvovaných skúšok. Ak si doplníte ďalšie skúšky, môžete o vydanie certifikátu požiadať znovu. Certifikát je dvojjazyčný, slovensko-anglický, a má neobmedzenú časovú platnosť. Informáciu, ktorých skúšok ste sa zúčastnili, či ste uspeli alebo nie, si môžete kedykoľvek pozrieť vo svojom osobnom zázname.

Elektronický prístup k osobnému záznamu